Advancing of ZQ

Advancing of ZQ

Story of Zheng Qian who developed a "financial artifact" app. Unexpectedly, he was watched by a evil man of his hometown. Zheng met a meteorite and got superpower. Now Zheng need to use his superpower vs cash ability.

Genre: Action , Comedy , Fantasy

Actor: Allen Ai Lun , Tao Hui , Zhang Qi , Han Yanbo , Shen Teng , Anastasiya Sedikova , Ma Li , Teng Ge'Er , Wei Xiang , Chang Yuan

Director: Yang SongSong Yang

Country: China

Type:

Duration: 108 min

Release: 2023

IMDb: N/A/10

You May Also Like